Ana Sıyırıcılar ( Sekonder - İkincil) E-posta Yazdır


AS-A1AS-A2AS-H1

AS-A1 Ağır Tip
(Tek Yön)

Tek yönlü bantlarda

AS-A2 Ağır Tip
(ÇiftYön)

Çift yönlü bantlarda

AS-H1 Hafif Tip
(Tek / Çift Yön)

Tek ve çift yönlü bantlarda


Tahrik tamburu altına takılan Sert Metal Uçlu Ana Sıyırıcılar sıyırma plakalarıyla bant yüzeyine doğrudan temas ederek,bant yüzeyine yapışan malzemeyi sıyırırlar.
Taşınan malzemenin özellikleri,bant genişliği ve hızı ile tambur altındaki dökülüş noktasının özelliklerine göre kullanılmak üzere Ağır ve Hafif tipleri mevcuttur.

Ayrıca çift yönlü bantlarda tahrik ve kuyruk tamburlarının altına birer adet çift yönlü bant sıyırıcısı kullanmak gerekir.Çift yönlü bantlar içinde TEKAYSAN marka ağır ve hafif tip sıyırıcı modelleri mevcuttur.

Ana Sıyırıcıların Performansını Belirleyen Faktörler :

  • Düzgün bant yüzeyi
  • Özellikle yapışkan malzeme taşıyan bantlarda ön sıyırıcı ile malzeme yoğunluğunu azaltılmış olması.
  • Doğru noktaya düzgün monte edilmesi.
  • Sıyırıcı uçların doğru ayarlanması ve yeterli baskı sağlanması.
  • Sıyırıcı düzenli aralıklarla temizleniyor ise Tekaysan Sert Metal Uçlu Bant Sıyırıcısının sıyırma performansı %98-%100 aralığındadır.